Rasfoire documente

Regulamentul 98/07-feb-2012 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Pichia pastoris (DSM 23036) ca aditiv furajer pentru hrana puilor de găină şi a curcanilor pentru îngrăşat, a puicuţelor crescute pentru ouat, a curcanilor crescuţi pentru reproducere, a găinilor ouătoare, a altor specii aviare pentru îngrăşat şi pentru ouat, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşat şi a scroafelor (titularul autorizaţiei: Huvepharma AD)

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Regulamentul 97/06-feb-2012 de modificare pentru a 164-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Informare din 08-feb-2012 cu privire la data semnării Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Mozambic

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Decizia 2012/71/UE/23-ian-2012 privind poziţia pe care trebuie să o adopte Uniunea Europeană în cadrul Comitetului special UE-Chile pentru cooperare vamală şi reguli de origine în legătură cu anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, în ceea ce priveşte definirea conceptului de produse originare şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Regulamentul 99/07-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Rectificare din 08-feb-2012 la Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012