Rasfoire documente

Regulamentul 1215/12-dec-2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Regulamentul 1217/12-dec-2012 privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federaţia Rusă către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Regulamentul 1218/12-dec-2012 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994 şi de modificare şi completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Acord din 26-iun-2012 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în Lista EU anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Regulamentul 1216/12-dec-2012 de instituire, cu ocazia aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea de funcţionari şi agenţi temporari ai Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Regulamentul 1219/12-dec-2012 de stabilire a unor dispoziţii tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Decizia 2012/792/UE/06-dec-2012 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în Lista UE anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Acord din 18-iun-2012 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în Lista UE anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012