Rasfoire documente

Decizia 2012/780/UE/05-dec-2012 privind drepturile de acces la Fişierul european centralizat al recomandărilor privind siguranţa şi al răspunsurilor la acestea instituit în temeiul articolului 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi de abrogare a Directivei 94/56/CE

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1194/12-dec-2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1195/13-dec-2012 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma koningii (MUCL 39203) pentru curcani pentru îngrăşat şi curcani de reproducţie (titularul autorizaţiei: Lyven)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1196/13-dec-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 9/2010 în ceea ce priveşte conţinutul minim al unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) ca aditiv furajer în hrana găinilor ouătoare (titularul autorizaţiei: Danisco Animal Nutrition)

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1197/13-dec-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de autorizare a substanţelor active acetamiprid, alfa-cipermetrin, Ampelomyces quisqualis tulpina: AQ 10, benalaxil, bifezanat, bromoxinil, clorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum tulpina: J1446, imazosulfuron, laminarină, mepanipirim, metoxifenozidă, milbemectină, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis tulpina: MA 342, quinoxifen, S-metolaclor, tepraloxidim, tiacloprid, tiram şi ziram

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1198/13-dec-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1199/13-dec-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1200/13-dec-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1201/13-dec-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Regulamentul 1202/13-dec-2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Decizia 2012/778/UE/04-dec-2012 de abrogare a Deciziei 2009/587/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Malta

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012

Decizia 2012/779/UE/11-dec-2012 de numire a unui membru neerlandez şi a unui supleant neerlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 342L din 2012