Rasfoire documente

Regulamentul 1106/27-nov-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte actualizarea nomenclatorului ţărilor şi teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 2012/733/UE/26-nov-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă şi reinstituirea EURES

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 1104/2012/UE/21-nov-2012 de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului pentru a include materialul forestier de reproducere din categoria ''calificat'' şi a actualiza numele autorităţilor responsabile de autorizarea şi controlul producţiei

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 1105/2012/UE/21-nov-2012 de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului pentru a prelungi perioada de aplicare a acesteia şi pentru a actualiza denumirile ţărilor terţe şi ale autorităţilor responsabile pentru autorizarea şi controlul producţiei

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Regulamentul 1107/27-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 2012/730/UE/20-nov-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Grupului internaţional de studiu privind iuta în ceea ce priveşte negocierea unui nou mandat pentru perioada de după 2014

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 2012/731/UE/21-nov-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/003 DK/Vestas introdusă de Danemarca)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012

Decizia 2012/732/UE/21-nov-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/002 DE/manroland din Germania)

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2012