Rasfoire documente

Decizia 2012/720/UE/14-nov-2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de uz industrial şi instituţional pentru maşinile de spălat vase automate

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 2012/721/UE/14-nov-2012 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de rufe de uz industrial şi instituţional

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 2012/717/UE/20-nov-2012 de numire a unui membru spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Regulamentul 1096/14-nov-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aischgrunder Karpfen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Regulamentul 1097/23-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată în ceea ce priveşte expedierea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate între statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Regulamentul 1098/23-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Directiva 2012/38/UE/23-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 2012/718/UE/20-sep-2012 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 2012/719/UE/17-oct-2012 privind dispoziţiile de drept intern notificate de Regatul Suediei în temeiul articolului 114 alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la conţinutul maxim admisibil de cadmiu din îngrăşăminte

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Decizia 2012/722/UE/23-nov-2012 privind recunoaşterea schemei ''Roundtable on Sustainable Palm Oil RED'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Rectificare din 24-nov-2012 la Decizia 2009/1017/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autorităţile din Republica Ungară pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012