Rasfoire documente

Decizia 2012/715/UE/22-nov-2012 de stabilire a unei liste de ţări terţe cu un cadru de reglementare aplicabil substanţelor active pentru medicamente de uz uman şi cu activităţile aferente de control şi de aplicare a legii care să garanteze un nivel de protecţie a sănătăţii publice echivalent cu cel din Uniune, în conformitate cu Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Decizia 1093/2012/UE/21-nov-2012 privind Anul European al Cetăţenilor (2013)

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Regulamentul 1094/22-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Regulamentul 1095/22-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Directiva 2012/37/UE/22-nov-2012 de modificare a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE şi 66/402/CEE în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească seminţele de Galega orientalis Lam., greutatea maximă a unui lot de seminţe de anumite specii de plante furajere şi dimensiunea eşantionului de Sorghum spp.

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Decizia 1/11-sep-2012 de adoptare a regulamentului de procedură al Comitetului mixt şi de instituire a unui grup de lucru

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012