Rasfoire documente

Notificare din 22-nov-2012 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Decizia 2012/714/UE/21-nov-2012 de confirmare a participării Lituaniei la cooperarea consolidată în domeniul legislaţiei aplicabile divorţului şi separării de drept

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Decizia 2012/713/UE/13-nov-2012 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor (VRD) în Lituania

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Regulamentul 1089/19-nov-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Decizia 206/11/COL/29-iun-2011 privind schema de credite ipotecare (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Regulamentul 1090/21-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Regulamentul 1088/20-nov-2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Regulamentul 1091/21-nov-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 9 noiembrie-16 noiembrie 2012 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Regulamentul 1092/21-nov-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Decizia 232/11/COL/13-iul-2011 privind notificarea vânzării terenului situat la adresa Nesoyveien 8, gnr. 32 bnr. 17, din municipiul Asker (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012