Rasfoire documente

Regulamentul 1079/16-nov-2012 de stabilire a cerinţelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Regulamentul 1078/16-nov-2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Regulamentul 1077/16-nov-2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Decizia 2012/706/UE/13-iul-2011 privind ajutoarele de stat SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) acordate de Bulgaria în favoarea întreprinderii ''Ruse Industry''

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Regulamentul 1076/14-nov-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Carne Marinhoa (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Regulamentul 1080/16-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012

Decizia 2012/707/UE/14-nov-2012 de stabilire a unui format comun pentru prezentarea informaţiilor în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2012