Rasfoire documente

Regulamentul 1039/29-oct-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor de radiatoare din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1046/08-nov-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărţire regională

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1041/26-oct-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [ (Pinggu Da Tao) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1040/07-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 754/2009 în ceea ce priveşte excluderea anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 şi (UE) nr. 44/2012 în ceea ce priveşte anumite posibilităţi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1042/07-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în sensul listării unei platforme de licitaţie ce urmează a fi desemnată de Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1050/08-nov-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificaţiilor pentru aditivii alimentari enumeraţi în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte siropul de poliglicitol

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Decizia 2012/693/UE/07-nov-2012 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1043/08-nov-2012 de autorizare a substanţei active fosfan, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1044/08-nov-2012 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte regulile de origine utilizate în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate, pentru a lua în calcul situaţia specială din Guatemala legată de exporturile anumitor produse pescăreşti către Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1045/08-nov-2012 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce priveşte regulile de origine utilizate în cadrul sistemului de preferinţe tarifare generalizate, pentru a lua în calcul situaţia specială din El Salvador legată de exporturile anumitor produse pescăreşti către Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1047/08-nov-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce priveşte lista menţiunilor nutriţionale

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1048/08-nov-2012 privind autorizarea unei menţiuni de sănătate înscrisă pe produsele alimentare şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1049/08-nov-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea siropului de poliglicitol în mai multe categorii de produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Regulamentul 1051/08-nov-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Decizia 2012/694/UE/07-nov-2012 de numire a unui membru luxemburghez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012

Decizia 2012/695/UE/07-nov-2012 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2012