Rasfoire documente

Regulamentul 980/17-oct-2012 de interzicere a pescuitului de uvă şi capturi accidentale asociate de către navele care arborează pavilionul Germaniei în apele UE din zonele IIa, IIIa şi IV, cu excepţia apelor situate pe o rază de 6 mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle şi Foula

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Regulamentul 981/17-oct-2012 de interzicere a pescuitului de cod în apele groenlandeze din zonele NAFO 0 şi 1 şi în apele groenlandeze din zonele V şi XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Regulamentul 982/18-oct-2012 de interzicere a pescuitului de macrou de către navele care arborează pavilionul Germaniei în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Regulamentul 983/22-oct-2012 de interzicere a pescuitului de stavrid şi a capturilor accidentale asociate în apele UE din zonele IIa şi IVa, în zonele VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId şi VIIIe, în apele UE şi apele internaţionale din zona Vb, precum şi în apele internaţionale din zonele XII şi XIV, de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Regulamentul 984/24-oct-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2007 de stabilire a unor reguli detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte cheltuielile suportate de statele membre în punerea în aplicare a sistemelor de monitorizare şi control privind politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Regulamentul 985/24-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Decizia 2012/658/UE/09-oct-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/344/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Decizia 2012/659/UE/23-oct-2012 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Danemarcei în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012

Rectificare din 25-oct-2012 la informaţiile privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2012