Rasfoire documente

Decizia 2012/651/UE/18-oct-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MIR162 (SYN-IR162-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Regulamentul 967/09-oct-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce priveşte regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicaţii, servicii de radiodifuziune şi de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Regulamentul 968/19-oct-2012 de adăugare la cotele de pescuit pentru hamsie în 2012/2013 în Golful Biscaia a cantităţilor reţinute de Franţa în sezonul de pescuit 2011/2012 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Regulamentul 969/19-oct-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Regulamentul 970/19-oct-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 15 şi 16 octombrie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna octombrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Regulamentul 971/19-oct-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 892/2012 pentru anul de comercializare 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012

Decizia 2/17-sep-2012 de instituire a subcomitetelor Comitetului de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2012