Rasfoire documente

Regulamentul 894/06-aug-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Regulamentul 895/28-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Decizia 528/2012/UE/24-sep-2012 privind modificarea Deciziei 2001/822/CE privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (''decizia de asociere peste mări'')

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Regulamentul 896/28-sep-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 octombrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Decizia 2012/529/UE/24-sep-2012 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Decizia EUPOL RD CONGO/1/2012/25-sep-2012 de prelungire a mandatului şefului misiunii EUPOL RD Congo

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Decizia EU BAM RAFAH/3/2012/25-sep-2012 privind numirea şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012

Decizia 2012/532/UE/27-sep-2012 de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Bahrain si la Brazilia din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2012