Rasfoire documente

Amendament din 08-sep-2012 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR [Convenţia TIR, 1975 (1)]

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Decizia 2012/499/UE/26-iun-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Regulamentul 803/07-sep-2012 de modificare pentru a 177-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Regulamentul 804/07-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Regulamentul 805/07-sep-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Decizia 2012/500/UE/06-sep-2012 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Decizia 2012/501/UE/07-sep-2012 de modificare a Deciziei 2008/899/CE de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Rectificare din 08-sep-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 793/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de adoptare a listei cu substanţele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European şi al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei şi a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012

Rectificare din 08-sep-2012 la Regulamentul (UE) nr. 794/2012 al Comisiei din 5 septembrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome şi materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 244L din 2012