Rasfoire documente

Decizia 2012/497/UE/08-mar-2012 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Decizia 2012/496/UE/02-dec-2010 privind semnarea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Acord din 13-dec-2010 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Regulamentul 801/04-sep-2012 de interzicere a pescuitului de crevete nordic în zona NAFO 3L de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Regulamentul 802/06-sep-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Decizia 2012/498/UE/17-aug-2012 de modificare a Deciziilor 2010/2/UE şi 2011/278/UE în ceea ce priveşte sectoarele si subsectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon [notificată cu numărul C(2012) 5715]

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012