Rasfoire documente

Regulamentul 742/16-aug-2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Regulamentul 743/09-aug-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (YANCHENG LONG XIA) (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Regulamentul 744/16-aug-2012 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte nivelurile maxime pentru arsenic, fluor, plumb, mercur, endosulfan, dioxine, Ambrosia spp., diclazuril şi lasalocid A sodiu şi pragurile de acţiune pentru dioxine

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Regulamentul 745/16-aug-2012 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2012-2013

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Regulamentul 746/16-aug-2012 de autorizare a substanţei active Adoxophyes orana granulavirus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Regulamentul 747/16-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Decizia 2012/478/PESC/16-aug-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012

Decizia 2012/479/UE/14-aug-2012 de modificare a Deciziei 2007/777/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Israel din lista ţărilor terţe din care pot fi introduse în Uniune anumite produse din carne [notificam cu numărul C(2012) 5703]

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2012