Rasfoire documente

Orientarea BCE/2012/18/02-aug-2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2012/476/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 736/14-aug-2012 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whisky pentru perioada 2012/2013

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 737/14-aug-2012 privind protecţia anumitor stocuri în Marea Celtică

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 735/14-aug-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de autorizare a substanţei active hidrogenocarbonat de potasiu

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 734/10-aug-2012 de interzicere a pescuitului de somon de Atlantic în apele UE din subdiviziunile 22-31 (Marea Baltică, exceptând Golful Finlandei) de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 738/14-aug-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 739/14-aug-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Regulamentul 740/14-aug-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2012

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Decizia 2012/474/UE/13-aug-2012 privind aprobarea de către Comisie a planurilor de sondaj pentru cântărirea produselor pescăreşti în conformitate cu articolul 60 alineatele (1) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului şi a planurilor de control pentru cântărirea produselor pescăreşti în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Decizia BCE/2012/17/02-aug-2012 de abrogare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului (2012/475/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012