Rasfoire documente

Regulamentul 673/23-iul-2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Decizia 2012/424/PESC/23-iul-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Regulamentul 672/16-iul-2012 de extindere a taxei antidumping definitive instituite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 asupra importurilor de anumite ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză la importurile anumitor ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Malaysia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Regulamentul 674/23-iul-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării către anumite ţări care nu sunt membre ale OCDE

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Regulamentul 675/23-iul-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea talcului (E 553b) şi a cerii de carnauba (E 903) pe ouăle fierte nedecojite colorate şi utilizarea şelacului (E 904) pe ouăle fierte nedecojite

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Regulamentul 676/23-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Regulamentul 677/23-iul-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Decizia 2012/420/PESC/23-iul-2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Decizia 2012/421/PESC/23-iul-2012 în sprijinul Convenţiei privind armele biologice şi toxice (BTWC), în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Decizia 2012/422/PESC/23-iul-2012 în sprijinul unui proces care să ducă la instituirea unei zone fără arme nucleare şi orice alte arme de distrugere în masă în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012

Decizia 2012/423/PESC/23-iul-2012 în sprijinul neproliferării rachetelor balistice în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă şi a Poziţiei comune 2003/805/PESC a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2012