Rasfoire documente

Regulamentul 658/18-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Regulamentul 659/18-iul-2012 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 septembrie 2012-30 noiembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Regulamentul 656/13-iul-2012 de interzicere a pescuitului de uvă în apele UE din zonele IIa, IIIa şi IV, cu excepţia apelor situate pe o rază de 6 mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle şi Foula, de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Regulamentul 657/16-iul-2012 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Thuringer Rostbratwurst (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Decizia 2012/405/UE/16-iul-2012 de numire a trei membri italieni şi a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Decizia 2012/406/UE/16-iul-2012 de numire a unui membru spaniol şi a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Decizia 2012/407/UE/16-iul-2012 de numire a unui membru sloven în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012

Rectificare din 19-iul-2012 la Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei din 16 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgenţă

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2012