Rasfoire documente

Decizia 2/15-iun-2012 privind statutul Republicii Sudanul de Sud faţă de Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Regulamentul 587/07-iun-2012 de interzicere a pescuitului de marlin albastru în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Regulamentul 588/03-iul-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kalocsai fuszerpaprika-orlemeny (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Regulamentul 589/04-iul-2012 de autorizare a substanţei active fluxapiroxad, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Regulamentul 590/04-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Regulamentul 591/04-iul-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Decizia 2012/358/UE/03-iul-2012 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru combaterea gripei aviare în Germania în noiembrie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Decizia 11/28-iun-2012 de modificare a Deciziei BCE/2011/25 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012

Decizia 205/11/COL/29-iun-2011 cu privire la acordul suplimentar privind serviciul Hurtigruten (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 175L din 2012