Rasfoire documente

Decizia 2012/348/UE/18-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de către Uniunea Europeană în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la adaptarea la progresul tehnic a Regulamentelor nr. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 şi 121 şi a Regulamentului tehnic global nr. 1 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind elementele de blocare şi de susţinere a uşilor

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Regulamentul 582/02-iul-2012 de autorizare a substanţei active bifentrin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Regulamentul 583/02-iul-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea polisorbaţilor (E 432-436) în laptele de cocos

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Regulamentul 584/02-iul-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Decizia 2012/349/UE/27-iun-2012 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru Belgia, Germania, Spania, Franţa, Italia, Ţările de Jos şi Regatul Unit în vederea realizării unor studii privind virusul Schmallenberg

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Decizia 2012/350/UE/02-iul-2012 de stabilire a contribuţiei financiare a Uniunii la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru combaterea gripei aviare în Polonia în 2007

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Decizia 42/20-iun-2012 referitor la includerea unui organism de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012

Rectificare din 03-iul-2012 la Regulamentul de punere în aplicare 2012/544/PESC al Consiliului din 25 iunie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2012