Rasfoire documente

Decizia 2012/347/UE/28-iun-2012 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87701 '* MON 89788 (MON-87701-2 * MON-89788-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012

Regulamentul 580/29-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012

Regulamentul 577/26-iun-2012 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012

Regulamentul 578/29-iun-2012 privind neaprobarea substanţei active difenilamină, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012

Regulamentul 579/29-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012

Regulamentul 581/29-iun-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2012