Rasfoire documente

Regulamentul 543/25-iun-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 753/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 544/25-iun-2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/334/PESC/25-iun-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/486/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi având în vedere situaţia din Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 542/25-iun-2012 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1375/2011

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 547/25-iun-2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru pompele de apă

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/333/PESC/25-iun-2012 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor care fac obiectul articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Deciziei 2011/872/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/328/PESC/25-iun-2012 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 540/21-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile anumitor tuburi şi ţevi obţinute fără sudură, din fier sau din oţel, originare din Croaţia, România, Rusia şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 541/21-iun-2012 de încheiere a reexaminării intermediare a măsurilor antidumping aplicate importurilor de furfuraldehidă originară din Republica Populară Chineză şi de abrogare a măsurilor respective

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 545/25-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/325/PESC/25-iun-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan şi Sudanul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 546/25-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 548/25-iun-2012 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1458/2007 al Consiliului la importurile de brichete de buzunar cu piatră şi gaz nereîncărcabile originare din Republica Populară Chineză prin importuri de brichete de buzunar cu piatră şi gaz nereîncărcabile expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 549/25-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Regulamentul 550/25-iun-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/322/PESC/20-iun-2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/323/UE/22-iun-2012 de anulare a suspendării angajamentelor din cadrul Fondului de coeziune pentru Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/324/PESC/25-iun-2012 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2010/784/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/326/PESC/25-iun-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/327/PESC/25-iun-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea sud-mediteraneeană

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/329/PESC/25-iun-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/330/PESC/25-iun-2012 de modificare a Deciziei 2011/426/PESC de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/331/PESC/25-iun-2012 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/332/PESC/25-iun-2012 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/335/PESC/25-iun-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/336/UE/22-iun-2012 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012

Decizia 2012/337/UE/22-iun-2012 de acordare a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile europene privind culturile permanente în ceea ce priveşte Republica Federală Germania şi Republica Franceză

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2012