Rasfoire documente

Decizia 2012/320/UE/25-ian-2012 privind ajutorul acordat de Grecia agricultorilor producători de cereale şi cooperativelor care colectează cereale [nr. SA 27354 (C 36/10) (ex NN 3/10, ex CP 11/09)]

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012

Nota din 23-iun-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012

Decizia 2012/319/UE/07-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE privind modificarea Protocolului 31 (privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi) şi a Protocolului 37 (care cuprinde lista prevăzută la articolul 101) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012

Regulamentul 537/22-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schema de plată unică pe suprafaţă pentru fermieri din Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012

Regulamentul 538/22-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012

Regulamentul 539/22-iun-2012 de fixare a valorii maxime a ajutorului acordat pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2012

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2012