Rasfoire documente

Decizia 2003/511/CE/14-iul-2003 privind publicarea numerelor de referinţă ale standardelor general recunoscute pentru produsele de semnătură electronică în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Regulamentul 532/21-iun-2012 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE şi a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Israel din listele cu ţările terţe sau părţi ale acestora, cu privire la gripa aviară înalt patogenă

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Regulamentul 533/21-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Regulamentul 534/21-iun-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Regulamentul 535/21-iun-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Regulamentul 536/21-iun-2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012

Addendum din 22-iun-2012 la decizia 2003/511/CE din 14 iulie 2003 privind publicarea numerelor de referinţă ale standardelor general recunoscute pentru produsele de semnătură electronică în conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2012