Rasfoire documente

Decizia 2012/315/PESC/19-dec-2011 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de instituire a cadrului de participare a Noii Zeelande la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Acord din 18-apr-2012 Între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de instituire a cadrului de participare a Noii Zeelande la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Regulamentul 523/20-iun-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la includerea anumitor regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Regulamentul 524/20-iun-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Regulamentul 525/20-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Regulamentul 526/20-iun-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Regulamentul 527/20-iun-2012 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Decizia 2012/316/UE/18-iun-2012 de aprobare a restricţionărilor unor autorizări de produse biocide care conţin difetialonă notificate de Danemarca în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Decizia 2012/317/UE/18-iun-2012 de aprobare a restricţionărilor unor autorizări de produse biocide care conţin difetialonă notificate de Germania în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Decizia 2012/318/UE/18-iun-2012 de aprobare a restricţionărilor unor autorizări de produse biocide care conţin difetialonă notificate de Suedia în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012