Rasfoire documente

Regulamentul 517/18-iun-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Decizia 2012/311/UE/07-iun-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului pentru ajutor alimentar cu privire la prelungirea valabilităţii Convenţiei privind ajutorul alimentar din 1999

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Regulamentul 514/18-iun-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi produse alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Regulamentul 515/18-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Regulamentul 516/18-iun-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Regulamentul 518/18-iun-2012 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Decizia 2012/312/PESC/18-iun-2012 privind Misiunea PSAC a Uniunii Europene în domeniul securităţii aeronautice în Sudanul de Sud (EUAVSEC-Sudanul de Sud)

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Decizia 1/21-iun-2011 de modificare a Deciziei nr. 1/2010 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului de stabilizare şi de asociere, în vederea instituirii unui Comitet mixt consultativ între Comitetul Economic şi Social European şi partenerii sociali şi alte organizaţii ale societăţii civile din Muntenegru şi a unui Comitet mixt consultativ între Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene şi autorităţile locale şi regionale din Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Decizia 1/16-mai-2012 privind acordarea unei reduceri a redevenţei aplicate traficului vehiculelor grele de marfa şi legate de prestaţii în cazul vehiculelor din clasa de emisii EURO VI

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012

Rectificare din 19-iun-2012 la Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2012