Rasfoire documente

Regulamentul 498/12-iun-2012 privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federaţia Rusă către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Regulamentul 497/07-iun-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 206/2010 în ceea ce priveşte cerinţele pentru importurile de animale sensibile la boala limbii albastre

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Regulamentul 499/12-iun-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Decizia 2012/301/UE/11-iun-2012 privind dispoziţiile naţionale referitoare la anumite gaze industriale cu efect de seră notificate de Danemarca

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Decizia 2012/302/UE/11-iun-2012 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Decizia 2012/303/UE/11-iun-2012 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea Lituaniei ca stat membru oficial indemn de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012

Decizia 2012/304/UE/11-iun-2012 de autorizare a unor laboratoare din Croaţia şi Mexic pentru efectuarea de teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2012