Rasfoire documente

Directiva 2012/13/UE/22-mai-2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Decizia 2012/285/PESC/31-mai-2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Guineea-Bissau şi de abrogare a Deciziei 2012/237/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Rectificare din 01-iun-2012 cu privire la Recomandarea 2005/251/CE a Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Decizia 2012/286/UE/31-mai-2012 de instituire a Grupului de experţi pentru securitatea transporturilor terestre

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Recomandarea 2005/251/EC/11-mar-2005 privind Carta europeană a cercetătorilor şi un Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 458/31-mai-2012 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme care ameninţă pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 459/29-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei privind emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 6)

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 460/29-mai-2012 de interzicere a pescuitului pentru categoria 9 ''traulere frigorifice pentru specii pelagice'' în zona economică mauri tană de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 461/31-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt şi a Regulamentelor (CE) nr. 1503/2006, (CE) nr. 657/2007 şi (CE) nr. 1178/2008 ale Comisiei privind adaptările ca urmare a eliminării variabilelor pentru comenzi noi din industrie

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 462/31-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Regulamentul 463/31-mai-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iunie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Decizia ATALANTA/1/2012/25-mai-2012 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) (2012/284/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012