Rasfoire documente

Notificare din 30-mai-2012 privind intrarea în vigoare a unui Acord privind comerţul cu banane între Uniunea Europeană şi Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru şi Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 446/21-mar-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la conţinutul şi formatul rapoartelor periodice privind datele de rating care trebuie transmise Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe de către agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 447/21-mar-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare pentru evaluarea conformităţii metodologiilor de rating

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 448/21-mar-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru prezentarea informaţiilor pe care agenţiile de rating de credit trebuie să le transmită registrului central creat de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 449/21-mar-2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile care trebuie furnizate pentru înregistrarea şi certificarea agenţiilor de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 450/29-mai-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 543/2011 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru tomate, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf şi nectarine, pere şi struguri de masă

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 451/29-mai-2012 privind retragerea de pe piaţă a anumitor aditivi pentru hrana animalelor aparţinând grupei funcţionale a aditivilor pentru însilozare

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 452/29-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Regulamentul 453/29-mai-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Decizia 2012/281/PESC/29-mai-2012 în cadrul Strategiei europene de securitate de sprijinire a propunerii Uniunii privind instituirea unui cod de conduită internaţional pentru activităţile din spaţiul cosmic

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Rectificare din 30-mai-2012 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului din 27 ianuarie 2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză şi Ucraina, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Maroc, Moldova şi Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 şi de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile de cabluri din oţel originare din Africa de Sud, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012