Rasfoire documente

Regulamentul 437/23-mai-2012 de deschidere a unei anchete privind eventuala eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 791/2011 al Consiliului asupra importurilor de anumite ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite ţesături cu ochiuri deschise din fibră de sticlă expediate din Taiwan şi Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan şi Thailanda, şi de supunere a acestor importuri la înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/275/UE/02-mai-2012 privind includerea soiurilor de viţă de vie în apendicele IV la Protocolul privind etichetarea vinului prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Acordul dintre CE şi SUA privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/271/UE/24-apr-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/272/UE/14-mai-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Filipine, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/273/UE/14-mai-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Informatia din 24-mai-2012 referitoare la o modificare a apendicelui IV la Protocolul privind etichetarea vinului prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Regulamentul 434/16-mai-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chelcicko - Lhenicke ovoce (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Regulamentul 435/16-mai-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [ (Fasolia Vanilies Feneou) (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Regulamentul 436/23-mai-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa azametifos

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Regulamentul 438/23-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Regulamentul 439/23-mai-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/274/UE/24-apr-2012 de stabilire a celei de a doua serii de regiuni pentru începerea operaţiunilor Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS)

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/276/UE/10-mai-2012 privind contribuţia financiară a Uniunii Europene la programele naţionale din 2012 a zece state membre (Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Italia, Cipru, Letonia, România, Slovenia şi Finlanda) pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/277/UE/21-mai-2012 de modificare a Deciziei 2002/840/CE de adoptare a listei de unităţi autorizate din ţări terţe pentru iradierea produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012

Decizia 2012/278/UE/23-mai-2012 de încheiere a procedurii antisubvenţie privind importurile de anumite dispozitive de fixare din oţel inoxidabil şi de părţi ale acestora originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2012