Rasfoire documente

Regulamentul 425/21-mai-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Regulamentul 424/21-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Decizia 2012/263/UE/14-mai-2012 de numire a unui membru german şi a unui supleant german în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Decizia 2012/264/UE/21-mai-2012 de modificare a Deciziei 2008/620/CE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind rezervele de cod din Kattegat, Marea Nordului, Skagerrak, partea de est a Canalului Mânecii, apele din vestul Scoţiei şi Marea Irlandei

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Decizia 2012/265/UE/21-mai-2012 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite materiale ţesute şi/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Decizia 1/2012/26-apr-2012 privind încetarea mandatului directorului Centrului pentru Dezvoltarea întreprinderii (CDI) (2012/266/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Decizia 2/2012/26-apr-2012 privind încetarea mandatului directorului adjunct al Centrului pentru Dezvoltarea întreprinderii (CDI) (2012/267/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012

Rectificare din 22-mai-2012 la Regulamentul (UE) nr. 90/2011 al Comisiei din 3 februarie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licenţelor de export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2012