Rasfoire documente

Regulamentul 418/16-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 376/2008 în ceea ce priveşte obligaţiile privind licenţele pentru anumite produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2003 în ceea ce priveşte transferul drepturilor care decurg din licenţele pentru orezul şi cerealele importate în cadrul contingentelor tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Regulamentul 419/16-mai-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 562/2011 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului bugetar 2012 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Regulamentul 420/16-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Regulamentul 421/16-mai-2012 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna mai 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Regulamentul 422/16-mai-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Decizia 2012/261/UE/19-apr-2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construcţii de clădiri, Spania)

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012

Decizia 2012/262/UE/16-mai-2012 de modificare a Deciziei 2008/589/CE de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind rezervele de cod din Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 130L din 2012