Rasfoire documente

Decizia 2012/254/UE/10-mai-2012 privind neincluderea diclorvosului pentru tipul de produs 18 în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Notificare din 11-mai-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Decizia 2012/251/UE/24-apr-2012 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului mixt al SEE referitor la o modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Regulamentul 405/04-mai-2012 de interzicere a pescuitului de crevete nordic în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Regulamentul 406/04-mai-2012 de interzicere a pescuitului de peşte-pescar în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Regulamentul 407/04-mai-2012 de interzicere a pescuitului de macrou în zonele VIIIc, IX şi X şi în apele UE din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Regulamentul 408/11-mai-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Decizia 2012/252/UE/13-iul-2011 privind ajutorul de stat nr. C 6/08 (ex NN 69/07) pus în aplicare de Finlanda pentru Alands Industrihus Ab

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Decizia 2012/253/UE/10-mai-2012 de modificare a anexei II la Directiva 2004/68/CE a Consiliului în ceea ce priveşte criteriile generale de bază pentru ca un teritoriu să fie considerat indemn de boala limbii albastre

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012