Rasfoire documente

Decizia 2012/232/UE/26-apr-2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) şi de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Decizia BCE/2012/6/29-mar-2012 privind înfiinţarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) şi de abrogare a Deciziei BCE/2009/6

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Decizia 2012/231/UE/23-apr-2012 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Regulamentul 372/30-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Regulamentul 373/30-apr-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2012

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Decizia 2012/233/UE/27-apr-2012 de stabilire a datei de începere a operaţiunilor Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) în a doua regiune

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Decizia 2012/234/UE/27-apr-2012 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitoare la cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2011

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Rectificare din 01-mai-2012 la Decizia EUTM Somalia/1/2011 (2011/815/PESC) a Comitetului politic şi de securitate din 6 decembrie 2011 privind acceptarea contribuţiilor din partea ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea instruirii forţelor de securitate somaleze (EUTM Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012

Proces Verbal din 02-mar-2012 de rectificare la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2012