Rasfoire documente

Decizia 2012/209/UE/20-apr-2012 privind aplicarea dispoziţiilor în materie de controale şi circulaţie din Directiva 2008/118/CE a Consiliului în cazul anumitor aditivi, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Regulamentul 351/23-apr-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Regulamentul 350/23-apr-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Directiva 2012/11/UE/19-apr-2012 de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Regulamentul 349/16-apr-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Regulamentul 352/23-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Regulamentul 353/23-apr-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Decizia 2012/205/PESC/23-apr-2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Decizia 2012/206/PESC/23-apr-2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Decizia 2012/207/UE/08-feb-2012 de modificare, în ceea ce priveşte Siria, a anexei III la Decizia nr. 1080/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanţii a UE Băncii Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi pentru proiecte din afara Uniunii şi de abrogare a Deciziei nr. 633/2009/CE

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Decizia 2012/208/UE/20-apr-2012 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/861/UE de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ţine seama de situaţia specială din Kenya în ceea ce priveşte fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Decizia 2012/210/UE/23-apr-2012 privind recunoaşterea schemei ''Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production'' pentru demonstrarea conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivei 2009/28/CE şi al Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Rectificare din 24-apr-2000 la Decizia 2011/383/UE a Comisiei din 28 iunie 2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii universali şi detergenţii pentru instalaţii sanitare

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012