Rasfoire documente

Regulamentul 333/19-apr-2012 privind autorizarea unui preparat de diformiat de potasiu ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 492/2006

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 343/19-apr-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 339/19-apr-2012 de fixare a coeficienţilor de alocare pentru eliberarea licenţelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 aprilie 2012 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 341/19-apr-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 342/19-apr-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 332/13-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 130/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv şi de percepere cu titlu definitiv a dreptului provizoriu instituit la importurile de acid tartric originar din Republica Populară Chineză şi de excludere a societăţii Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd din domeniul de aplicare al măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 334/19-apr-2012 privind autorizarea preparatului Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 ca aditiv furajer în hrana iepurilor pentru îngrăşat şi a iepurilor care nu sunt destinaţi producţiei de alimente şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 600/2005 (titularul autorizaţiei: Societe Industrielle Lesaffre)

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 335/19-apr-2012 de modificare pentru a 169-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 336/19-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 337/19-apr-2012 privind eliberarea licenţelor de import şi atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii aprilie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 338/19-apr-2012 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna aprilie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 340/19-apr-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 344/19-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte preţurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 345/19-apr-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Regulamentul 346/19-apr-2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012

Decizia 2012/200/UE/18-apr-2012 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizaţi să acceseze date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2012