Rasfoire documente

Intelegere din 22-sep-2011 între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Decizia 2012/192/UE/12-iul-2010 privind semnarea, în numele Uniunii, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Decizia 2012/193/UE/13-mar-2012 privind încheierea, în numele Uniunii, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Declaratie din 13-apr-2012 A PĂRŢILOR CONTRACTANTE PRIVIND ASOCIEREA SPECIFICĂ LA PUNEREA ÎN APLICARE, ASIGURAREA RESPECTĂRII ŞI DEZVOLTAREA ACQUIS-ULUI SCHENGEN

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 310/21-dec-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1569/2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 311/21-dec-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite elemente legate de prospecte şi comunicate cu caracter publicitar

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 312/09-ian-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 973/2010 al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din Tariful vamal comun asupra importurilor de anumite produse industriale în regiunile autonome Azore şi Madeira

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 313/12-apr-2012 de modificare a anexelor IV şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 314/12-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 şi a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce priveşte documentele de însoţire a transportului de produse vitivinicole, precum şi registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 315/12-apr-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice şi a restricţiilor care se aplică acestora

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 316/12-apr-2012 de modificare pentru a 168-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 317/12-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Regulamentul 318/12-apr-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Decizia 2012/194/UE/11-apr-2012 de modificare a Deciziei 2008/961/CE privind utilizarea de către emitenţii de valori mobiliare din ţările terţe a standardelor de contabilitate naţionale ale anumitor ţări terţe şi a Standardelor internaţionale de raportare financiară pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012

Decizia 1/2012/31-mar-2012 de înlocuire a anexei II la acordul respectiv referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială

publicat in Jurnalul Oficial 103L din 2012