Rasfoire documente

Regulamentul 307/11-apr-2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012

Decizia 2012/189/UE/26-mar-2012 privind încheierea Acordului internaţional privind cacaua din 2010

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012

Regulamentul 308/11-apr-2012 de modificare a ratei taxei suplimentare pentru produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012

Regulamentul 309/11-apr-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012

Decizia 2012/190/UE/04-apr-2012 de modificare a Deciziilor 2008/603/CE, 2008/691/CE şi 2008/751/CE cu privire la prelungirea derogărilor temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului pentru a ţine seama de situaţia specială din Mauritius, Seychelles şi Madagascar în ceea ce priveşte conservele de ton şi fileul de ton

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012

Decizia 2012/191/UE/10-apr-2012 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap, pinoxaden, tiosulfat de argint şi tembotrion

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2012