Rasfoire documente

Regulamentul 223/14-mar-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îngrăşămintele, în sensul adaptării anexelor I şi IV la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 220/14-mar-2012 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 967/2006 în ceea ce priveşte termenele pentru comunicarea cantităţilor de zahăr reportate din anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 218/13-mar-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bea du Roussillon (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 217/13-mar-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cinta Senese (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 219/14-mar-2012 de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 221/14-mar-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa closantel

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 222/14-mar-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa triclabendazol

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Regulamentul 224/14-mar-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012

Decizia 533/09/COL/16-dec-2009 de modificare, pentru a şaptezeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond în domeniul ajutorului de stat, prin introducerea unui nou capitol privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat

publicat in Jurnalul Oficial 75L din 2012