Rasfoire documente

Regulamentul 170/28-feb-2012 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Regulamentul 171/28-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Regulamentul 172/28-feb-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Decizia 2012/125/UE/28-feb-2012 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Decizia 2012/126/PESC/28-feb-2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/127/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/128/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/129/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Rectificare din 29-feb-2012 la Decizia 2010/570/UE, Euratom a Consiliului din 13 septembrie 2010 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012