Rasfoire documente

Decizia 1581/2010 [R ]referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1296/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. IV şi art. 6^1 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1298/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1308/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1313/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48^2 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1442/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1445/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1451/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1541/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011

Decizia 1580/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 21, art. 26, art. 28 şi art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 30 din 13-ian-2011