Rasfoire documente

Hotarirea 1322/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.270/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Hotarirea 1326/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Hotarirea 1329/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Hotarirea 1331/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Ordinul 1490/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Ordinul 3039/C/2010 pentru completarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a salariilor personalului din sistemul administraţiei penitenciare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 622/C/2010

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010

Ordinul 1026/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 871 din 27-dec-2010