Rasfoire documente

Regulament din 2010 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Hotarirea 812/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Decizia 931/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Decizia 1005/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Decizia 1006/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Hotarirea 780/2010 privind modalitatea de colaborare externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiţiei pentru elaborarea actelor normative şi a unor documente de politică publică

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Hotarirea 785/2010 privind stabilirea datelor de identificare ale unei părţi de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Ordinul 1927/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Ordinul 4574/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sf. Iosif'' din Adjudeni

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Ordinul 4575/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Dr. I. Cantacuzino'' din Constanţa

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010

Ordinul 672/2010 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 570 din 11-aug-2010