Rasfoire documente

Ordinul 2266/2010 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului ''Moara ţărănească'', din Str. Florilor nr. 2, oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Decretul 618/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Decretul 772/2010 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Legea 131/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Ordinul 1215/2010 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.652/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Ordinul 1739/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă ''URBAN - INCERC'' Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Ordinul 1740/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010

Hotarirea 163/2010 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

publicat in M.Of. 464 din 07-iul-2010