Rasfoire documente

Regulamentul 1245/21-dec-2010 privind deschiderea contingentelor tarifare din Uniune pentru anul 2011 pentru ovine şi caprine şi pentru carnea de oaie şi de capră

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Decizia 291/10/COL/07-iul-2010 privind recunoaşterea zonelor autorizate din Norvegia în ceea ce priveşte Bonamia ostreae şi Marteilia refringens

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1241/20-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 452/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de mese de călcat originare, printre altele, din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Decizia 1/21-dec-2010 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS)

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Decizia 1/01-dec-2010 cu privire la modificarea apendicelor 1, 2, 5, 6, 10 şi 11 la anexa 11 la acord

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1239/20-dec-2010 de ajustare, de la 1 iulie 2010, a remuneraţiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1240/20-dec-2010 de ajustare, începând cu 1 iulie 2010, a ratei contribuţiei la sistemul de pensii al funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1242/20-dec-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de frânghii din fibre sintetice originare din India, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1243/20-dec-2010 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de mese de călcat originare din Republica Populară Chineză produse de Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd.

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1244/09-dec-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1246/21-dec-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Regulamentul 1247/21-dec-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Directiva 2010/92/UE/21-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii bromuconazolului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Decizia 2010/795/UE/14-dec-2010 privind modificarea regulamentului de procedură al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010