Rasfoire documente

Decizia 2010/493/UE/19-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/496/UE, Euratom/05-mai-2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Competitivitate şi Inovare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/500/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/506/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al şaptelea, de al optulea, de al nouălea şi de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/514/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/553/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Întreprinderii Comune Europene pentru ITER şi pentru Dezvoltarea Energiei de Fuziune pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/492/UE, Euratom/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 16-iun-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/494/UE, Euratom/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/495/UE, Euratom/05-mai-2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/497/UE, Euratom/05-mai-2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Sănătate şi Consumatori aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/498/UE, Euratom/05-mai-2010 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile ce fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/499/UE, Euratom/05-mai-2010 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/545/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/501/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/502/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/503/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/504/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/505/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/523/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului celui de al şaptelea, de al optulea, de al nouălea şi de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/507/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului celui de al şaptelea, de al optulea, de al nouălea şi de al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/508/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/515/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/509/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/510/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/511/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/512/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/513/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/516/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/517/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/518/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/519/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/520/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/521/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Produse Chimice pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/522/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/524/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/525/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/526/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/527/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/528/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/529/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/530/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/531/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Siguranţa Maritimă pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/532/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/551/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/533/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/534/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/535/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/536/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/537/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/538/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/539/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/540/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/541/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/542/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/543/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/544/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/546/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/547/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/548/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/549/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/550/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/552/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/554/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/555/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune SESAR pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/556/UE/05-mai-2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Rezolutie din 05-mai-2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010

Decizia 2010/557/UE/05-mai-2010 privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2010