Rasfoire documente

Decizia 2010/350/UE/17-iun-2010 privind examinarea de către o conferinţă a reprezentanţilor guvernelor statelor membre a proiectului de revizuire a tratatelor propus de către guvernul spaniol în ceea ce priveşte componenţa Parlamentului European şi de neconvocare a unei Convenţii

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia EUJUST LEX-IRAK/1/2010/22-iun-2010 de prelungire a mandatului şefului misiunii pentru Misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX-IRAK

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia 2010/353/UE/24-iun-2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active amisulbrom, clorantraniliprol, meptildinocap şi pinoxaden

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia 2010/355/UE/25-iun-2010 privind neincluderea trifluralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia 2010/356/UE/25-iun-2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă profoxidim

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Regulamentul 560/25-iun-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Farine de ble noir de Bretagne/Farine de ble noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Regulamentul 561/25-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia 2010/352/UE/22-iun-2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii la programele de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului ale statelor membre pentru anul 2010

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010

Decizia 2010/354/UE/25-iun-2010 de modificare a Deciziei 2008/855/CE în ceea ce priveşte măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice la porcii sălbatici

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2010