Rasfoire documente

Regulamentul 508/14-iun-2010 de interzicere a activităţilor de pescuit ale navelor cu plasă pungă care arborează pavilionul Spaniei sau sunt înmatriculate în Spania şi care pescuiesc ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, şi în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Decizia 2010/330/PESC/14-iun-2010 privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX-IRAK

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Regulamentul 506/14-iun-2010 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în grădini zoologice

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Decizia 2010/329/PESC/14-iun-2010 de modificare şi prelungire a Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Decizia 2010/331/UE/14-iun-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a substanţei EDTA feric de sodiu ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Regulamentul 507/11-iun-2010 de modificare pentru a 129-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Regulamentul 505/14-iun-2010 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Regulamentul 509/14-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Decizia 2010/332/CE/10-dec-2008 referitoare la ajutorul de stat C 31/06 (ex N 621/05) acordat de Italia privind măsuri urgente de prevenire a gripei aviare

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Rectificare din 15-iun-2010 la Regulamentul (CE) nr. 948/2009 al Comisiei din 30 septembrie 2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Rectificare din 15-iun-2010 la Directiva 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1997 privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010