Rasfoire documente

Regulamentul 479/01-iun-2010 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte notificările statelor membre către Comisie în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010

Decizia 477/2010/UE/19-mai-2010 de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu ţări terţe sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii şi carne proaspătă provenită de la acestea

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010

Regulamentul 478/01-iun-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de fire de mare rezistenţă din poliester originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010

Regulamentul 480/01-iun-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Spressa delle Giudicarie (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010

Regulamentul 481/01-iun-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte lista pentru 2011 cu variabilele ţintă secundare referitoare la transmiterea între generaţii a dezavantajelor

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010

Regulamentul 482/01-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2010