Rasfoire documente

Decizia 1/23-nov-2009 de instituire a unui comitet mixt

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Recomandarea 1/23-nov-2009 privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Regulamentul 375/03-mai-2010 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Regulamentul 376/03-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 983/2009 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Regulamentul 377/03-mai-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Regulamentul 378/03-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Decizia 2010/251/UE/31-mar-2010 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Decizia 2010/252/UE/26-apr-2010 de completare a Codului frontierelor Schengen cu dispoziţii referitoare la supravegherea frontierelor externe maritime în contextul cooperării operative coordonate de Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Recomandarea 2010/253/UE/28-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Agricultura, siguranţa aprovizionării cu alimente şi schimbările climatice''

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010